Login

      username :

      password :

         

อัลบั้มภาพล่าสุด

 • By Administrator
 • งานเลี้ยงพลตรีนักรบ บุญบัวทอง วันที่ 17 ต.ค. 2551
 • By Administrator
 • ภาพฝันวันวาน 1
 • By Administrator
 • ภาพฝันวันวาน 2ความเป็นมาของการจัดตั้งกลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต.ยินดีต้อนรับเพื่อนโรงเรียนอุตรดิตถ์


 


 

 

ขอถวายบุญกุศลทั้งปวงที่บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน ณ วินาทีนี้แด่

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ขอรวมกุศลทั้งปวงเป็นแสงสว่างไสวใสบริสุทธิ์ถวายจิต

แห่งพระองค์ท่านให้ยิ่งสว่างไสวผ่องแผ้วยิ่งๆขึ้นไป

กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอถวายอภิสัมมานสักการะ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า

 

24 ตุลาคม 2556

เวลา 21.30 น.

Web Master :Administrator
Lastest Topics

หญ้าแฝกอนุรักษ์ดิน ฟื้นชีวินให้ปฐพี
                  
 • by
 • วินัย
 • | July 19, 2014 ||
 • 3
ท่องเที่ยวพร้อมมิตรชุบชูชีวิตยืนไป เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วคงก้าวไปไกลดี
    ท่องเที่ยวพร้อมมิตรชุบชูชีวิตยืนไป เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วคงก้าวไปไกลดี                 
 • by
 • วินัย
 • | June 29, 2014 ||
 • 2


ร่วมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงาน ทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาว
     ร่วมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงาน ทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาว                
 • by
 • วินัย
 • | June 29, 2014 ||
 • 1


พึ่งพาราษฏร เกษตรกรยั่งยืน
                                
 • by
 • วินัย
 • | June 21, 2014 ||
 • 2
ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
 • by
 • วินัย
 • | June 03, 2014 ||
 • 1


ดอกเอื้องชูช่อไสว งามกล้วยไม้ตระการตา
ดอกเอื้องชูช่อไสว งามกล้วยไม้ตระการตา
 • by
 • วินัย
 • | May 31, 2014 ||
 • 0
งานวิจัยก้าวหน้า ผสานภูมิปัญญาเกษตรกร
งานวิจัยก้าวหน้า ผสานภูมิปัญญาเกษตรกร
 • by
 • วินัย
 • | May 31, 2014 ||
 • 0


วิชาการก้าวไกล เกษตรไทยยั่งยืน
วิชาการก้าวไกล เกษตรไทยยั่งยืน
 • by
 • วินัย
 • | May 31, 2014 ||
 • 0
ไทยจะเรืองอำนาจเพราะไทยเป็นชาติกสิกรรม
ไทยจะเรืองอำนาจเพราะไทยเป็นชาติกสิกรรม
 • by
 • วินัย
 • | May 29, 2014 ||
 • 2Statistics

 • สถิติวันนี้ : 71 views
 • สถิติเมื่อวานนี้ : 160 views
 • สถิติเดือนนี้ : 18691 views
 • สถิติปีนี้ : 32238 views
 • สถิติทั้งหมด : 151923 views
 • เริ่มเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2553

Copyright © 2011 http://www.utd-school563.com/

เว็บไซต์ศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์