Login

      username :

      password :

         

อัลบั้มภาพล่าสุด

  • By Administrator
  • งานเลี้ยงพลตรีนักรบ บุญบัวทอง วันที่ 17 ต.ค. 2551
  • By Administrator
  • ภาพฝันวันวาน 1
  • By Administrator
  • ภาพฝันวันวาน 2ความเป็นมาของการจัดตั้งกลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต.บทความ


ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชาโลก พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

  • by http://www.khaosod.co.th/default.php | May 29, 2012 || 0 comments

 

 

 

 


ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชาโลก พุทธชยันตี 2600 ปี

 

 

 

 จังหวัดนครปฐม จัดงาน"มหัศจรรย์วันวิสาขปูรมี พระร่วงโรจนฤทธิ์ศรีศรัทธา" อัญเชิญพระร่วงโรจนฤทธิ์ พระประจำองค์พระปฐมเจดีย์ มายังห้องแถลงข่าว และนำสวดนมต์โดย พระศรีวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์  โอกาสนี้ พระศรีวิสุทธิวงศ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค 15 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ว่า พุทธชยันตีมาจาก 2 คำ คือ “พุทธ” แปลว่า พระพุทธเจ้า และคำว่า “ชยันตี” หมายถึง ชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง พุทธชยันตี จึงหมายถึง การตรัสรู้และการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนำมาซึ่งชัยชนะและอิสรภาพแก่มวลมนุษยชาติ และในปัจจุบัน คำนี้นำมาใช้ในความหมายแห่งชัยชนะ และความเป็นอิสรภาพของชาวพุทธ
    “จึงกล่าวได้ว่าเป็นปีอันมงคลชาวพุทธทั่วโลกควรทดแทนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้เรา นั้นหมายถึง การร่วมกันกระตุ้นเตือนแก่พุทธศาสนิกชนคนไทยให้หันมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในคราวเดียวกันก็เผยแผ่สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาให้แก่บุคคลทั่วไปด้วย” พระศรีวิสุทธิวงศ์กล่าว     
    เหตุที่เลือกจัดงานที่จังหวัดนครปฐม ทาง วิวัฒน์ชัย บุญยศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้คำตอบว่า วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานอันสำคัญของประเทศไทย มีประวัติความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก องค์พระปฐมเจดีย์ไม่ได้เป็นเจดีย์ที่เก่าที่สุดของสุวรรณภูมิ แต่เป็นพระมหาธาตุหลวงในยุคทวารวดี รวมทั้งเป็นที่หนึ่งที่ยุโรปให้ความสนใจมาศึกษาพุทธศาสนามากที่สุด เช่นเดียวกับศรีลังกาและพม่า งานครั้งนี้จึงถือเป็นศูนย์รวมหนึ่งของวันวิสาขบูชาโลก
    “รูปแบบการจัดงานอยู่ภายใต้แนวคิด “ดอกบัว” เนื่องจากเป็นดอกไม้สำคัญทางพุทธศาสนาที่นิยมใช้ในการกราบไหว้บูชา โดยในพระพุทธประวัติบันทึกไว้ว่า ดอกบัวมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา อันได้แก่ การประสูติ ทรงดำเนินด้วยพระบาท 7 ก้าว รวมทั้งพระพุทธเจ้ายังใช้ดอกบัวเป็นกุศโลบายแทนการอธิบายถึงคน 4 ประเภท ที่เปรียบเหมือนดอกบัว 4 เหล่าอีกด้วย ในนิทรรศการจึงเต็มไปด้วยสีสันความงดงามของดอกบัว” ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเผย
    กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1-4 มิถุนายน 2555 นี้ ไฮไลต์ของงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย วันที่ 1 พิธีเปิดขบวนแห่ยิ่งใหญ่ "มหัศจรรย์วันวิสาขปูรมี พระปฐมเจดีย์ศรีนัครา" เพื่อสักการะพระปฐมเจดีย์ นำเสนอตำนานพระปฐมเจดีย์ทั้ง 3 ยุค หลังจากนั้นจะมีการสวดของพระสงฆ์ 120 รูป จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ศรีลังกา เวียดนาม และจีน
    วันที่ 2 "มหัศจรรย์ใบโพธิ์" เชิญมีส่วนร่วมหล่อพระพุทธรูปปางตรัสรู้ ซึ่งมีการจัดเตรียมใบโพธิ์ (ทองเหลือง) จำนวน 6000 ใบ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเอง
    ตระการตากันอีกครั้งในวันที่ 3 กับการแสดง "ย้อนรอยตำนานพระปฐมเจดีย์" เวลาแสดง 19.00-20.00 น. โดยแบ่งเนื้อของการแสดงเป็น 3 องค์ คือ การเผยแผ่พุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ตำนานการก่อสร้างพระปฐมเจดีย์ เรื่องพญากง-พญาพาน สมัยสุวรรณภูมิ และยุคความเรืองรองขององค์พระปฐมเจดีย์ในรัชกาลที่ 4-6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
    ปิดท้ายด้วยวันที่ 4 เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อถวายแด่ในหลวง และเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ร่วมกัน   
ทางด้านความพร้อม เจ้าภาพหลักโดย อภินันท์ จันทรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เผยว่า นครปฐมเมืองเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนา ตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช มีการสร้างเจดีย์ใน พ.ศ.2300 และเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงผนวช รวมทั้งบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ด้วยเหตุนี้ทางจังหวัดจึงเหตุสมควรและมีความยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางวันวิสาขบูชาโลก ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดประกาศให้เป็นปีแห่งการรณรงค์ทางพุทธศาสนาอยู่แล้ว โดยรณรงค์ให้หน่วยงานราชการและประชาชนแต่งกายชุดขาว ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2555 และยืนยันว่าทางจังหวัดมีความพร้อมทั้งด้านเจ้าหน้าที่และพื้นที่การจัดกิจกรรมอันยิ่งนี้ 
พร้อมทั้งในวันที่ 28 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง คนกรุงเทพฯ สามารถร่วมทำบุญและสนุกสนานกับกิจกรรมได้ กับนิทรรศการสาระความรู้จากพระไตรปิฎกและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะ เป็นการนำเสนอแบบมัลติมีเดียที่เหมาะกับเยาวชน.

 

อุตรดิตถ์ตักบาตรพระสงฆ์1111รูป

              เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 29 พฤษภาคม ที่ถนนประชานิมิต ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกภาคส่วนแต่งกายชุดขาว จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง ตักบาตรพระ 1111 รูป ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยนายโยธินศร์ สมุทรคีรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุงเทพมหานคร อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฉลองพุทธชยันตี

              เมื่อเวลา 09.10 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐานบนมณฑปมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสักการะบูชา เนื่องในงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ถือเป็นวาระอันเป็นมหาอุดมมงคลที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมเฉลิมฉลองการประกอบบุญกุศลและปฏิบัติธรรม

 

 

 

 


พิษณุโลกจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

              เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 พฤษภาคม ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา และงานฉลองพระสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน เยาวชน ร่วมงานจำนวนมาก มีการจัดเคลื่อนขบวนพระพุทธศาสนา ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนเรือแห่ พระพรมสารีริกธาตุ พระพุทธชินราชจำลอง และพระพุทธรูปสำคัญของทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 3 ขบวน พร้อมเพียงกันที่ลานหน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช


 

 เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

              ม.ล.ปนัดดา  ดิศกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่บริเวณพุทธสถานเชียงใหม่ โดยมีพระภิกษุ ภิษุณี พุทธศาสนิกชน นักเรียน และชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในวันที่3 มิถุนายน 2555 เวลา 19.00 น. จะมีพิธีไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ประตำปี 2555 ณ ลานครูบาศรีวิชัย  วันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00 น. กิจกรรมงานเดิน-วิ่งสมาธิ พุทธบูชา ปีที่ 11 จุดที่1 ที่วัดสันคือ อำเภอสารภี  เวลา 18.00 น. จุดที่ 2 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และ เวลา 19.00 น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดใกล้บ้าน โดยจังหวัดเชียงใหม่จะจัดพิธี 4 วัด คือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดศรีโสดาพระอารามหลวง  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน2555เวลา 07.00 น. ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ทางขึ้นสู่วัดฝายหิน) และร่วมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน ณ วัดฝายหิน เวลา 19.00 น. พร้อมกันนี้ขอร่วมรณรงค์ "ใส่บาตรได้กุศล ไม่ใช้ของเป็นมลภาวะ" โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ไม่ใช้สิ่งของที่เป็นมลภาวะและงดการใช้ถุงพลาสติก ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

 

อุทัยธานีเปิดพุทธสถานฉลองพุทธชยัญตี

              พ.อ.โสภณ ศรีมงคล หัวหน้าสถานีวิทยุ 934 สำนักพัฒนาภาค1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.อุทัยธานี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 พระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ได้ประกอบพิธี พระพรมสาริกธาตุ และเบิกเนตรพระพุทธรูปปางนาคปรก นามว่า “พระพุทธรัตนสัตนาคราชมงคลธาตุ”  ที่แกะสลักจากหินพระธาตุเขาสามร้อยยอด  บริเวณศาลาสวนป่าเชิงเขากิ่ว  ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี เพื่อเป็นพุทธสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ไปสักการะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของกำลังพลหน่วย วส. 938 สำนักพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดอุทัยธานี  ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรม รวมทั้งเป็นสถานที่อบรมศีลธรรมแก่เยาวชน ,กำลังพล,พุทธศาสนิกชนทั่วไป 

 

ผู้ว่าฯลพบุรีนำข้าราชการแต่งชุดขาว


              นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมฝึกปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “ ร่วมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดถนนแค ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี  โดยเน้นด้านการปฏิบัติบูชา และการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน เพื่อฟื้นฟูวิถีชาวพุทธตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน อันจะเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และเกิดความมั่นคงแก่ประเทศชาติบ้านเมือง

 

จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมงาน ตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 12,600 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรูของพระพุทธเจ้า วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555  ณ ถนนหน้าศาลากลางเก่าจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 06.00-08.00 น.

 

 

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพ.ศ.2555 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ งานพุทธชยันตี ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในวันวิสาขบูชาและโอกาสสมโภชพุทธชยันตี 2600 ปี ส่วนสมเด็จพระเทพฯ ทรงเวียนเทียนพุทธมณฑล พุทธศาสนิกชนเนืองแน่นสนามหลวง ร่วมสักการะ-เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ขณะที่ทั่วประเทศหลั่งไหลวันวิสาขบูชาโลก กรุงเก่าแห่ไหว้พระ 9 วัด "นครพนม"ตักบาตรริมโขง "เชียงใหม่"สรงน้ำพระธาตุ "สุโขทัย"ใส่บาตรพระ 2,600 รูป พะเยาเวียนเทียนทางน้ำ นครศรีฯแห่ผ้าห่มพระธาตุ ยะลาเวียนเทียนกลางวัน

"ราชินี"เสด็จฯงานพุทธชยันตี

เมื่อเวลา 17.45 น. วันที่ 4 มิ.ย. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี2555 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชา และในโอกาสสมโภชพุทธชยันตี 2600 ปี การตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ในการนี้ เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินีนาถ เสด็จฯถึง มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เฝ้าฯรับเสด็จ

จากนั้นเสด็จฯยังมณฑลที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุและทรงกล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เวลาต่อมาเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทูล เกล้าฯถวายเทียนชนวน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงจุดโคมไฟฟ้า และทรงถือเทียนนั้นไว้ ต่อมาเชิญโคนเทียนไปตั้งที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แล้วประทับรถไฟฟ้าไปยังหอนิทรรศการพระไตรปิฎก ทอดพระเนตรนิทรรศการพระไตรปิฎกปาฬิ ฉบับจุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช ร.ศ.112 อักษรสยาม ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

พระเทพฯเสด็จฯพุทธมณฑล

วันเดียวกัน เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่ นั่งมายังพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นคร ปฐม ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีคณะกรรมการจัดงานและประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ

ก่อนเสด็จฯยังมณฑลพิธีเททองหล่อพระหทัยพระพุทธเจ้า แล้วทรงเจิมแม่พิมพ์ต้นแบบเหรียญพระพุทธเจ้า ปางตรัสรู้ เนื้อทองทิพย์ 1 แท่นและเสด็จฯไปยังที่ตั้งองค์ผ้าป่า ต่อมาทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วทรงถือ แล้วเสด็จฯ เวียนเทียนประทักษิณ ก่อนเสด็จฯกราบแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล ทรงนำสวดสรร เสริญคุณพระรัตนตรัย และเสด็จพระราช ดำเนินประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ 3 รอบ จากนั้นเสด็จฯประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราช ดำเนินกลับ

พุทธศาสนิกชนแน่นสนามหลวง

ก่อนหน้านี้เวลา 07.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. พร้อมประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 260 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชาและร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนาม หลวง นอกจากนี้ ยังมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาร่วมงานกันแต่เช้าจนถึงช่วงค่ำของวัน เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาภายในท้องสนามหลวง ตั้งแต่ช่วงเช้ามีพระสงฆ์ จากวัดต่างๆ รวมไปถึงนักเรียนและประชา ชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดขาวเดิน ทางเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจสักการะและเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณมณฑปกลางท้องสนามหลวง รวมถึงชมนิทรรศการพระไตรปิฎก ร.ศ.112 และชมพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์เล่มแรกของโลก นอกจากนี้กรมศาสนายังจัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส(ข้าวทิพย์) เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญเนื่องในวันวิสาขบูชา

นครพนมตักบาตรริมโขง

สำหรับบรรยากาศพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลออกมาทำบุญในต่างจังหวัด เริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จ.นครพนม
นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผวจ.นครพนม นำประชาชนกว่า 2,000 คน นุ่งขาวห่มขาวและทำบุญตักบาตรหน้าตลาดอินโดจีน ริมฝั่งแม่น้ำโขง ส่วนบริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม ศูนย์รวมใจชาวภาคอีสานพุทธทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 300 รูป จากนั้นมีกิจกรรมแข่งขันท่องสรภัญญะ สวดมนต์หมู่ จัดโต๊ะหมู่บูชาพระเทพวรมุนี ก่อนผวจ. นครพนมถวายผ้าป่าพุทธชยันตี และนำเวียนเทียนรอบพระธาตุพนม

พุทธชยันตี - พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 85 รูป บริเวณองค์พระพุทธไสยาสน์ วัดอินทประมูล จ.อ่างทอง เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2600 ปี เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.สกลฯหลั่งไหลทำบุญ

ขณะที่จ.บุรีรัมย์ นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผวจ.บุรีรัมย์ พร้อมข้าราชการและประชาชนกว่า 1,000 คน แต่งกายด้วยชุดสีขาวร่วมกันทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสามเณร ภายในวัดกลางพระอารามหลวง อ.เมือง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันวิสาขบูชา นอกจากนี้จังหวัดยังจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ปฏิบัติธรรมและกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ก่อนพระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัด แสดงธรรมเทศนา

จ.สกลนคร นายจรินทร์ จักกะพาก ผวจ. สกลนคร เป็นประธานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 160 รูป โดยมีพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันนุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งการทำบุญตักบาตรแบ่งออกเป็น 3 จุด จุดแรกบริเวณประติมากรรมประตูเมืองสกลนคร จุด 2 อยู่ที่วัดสะพานคำ และจุด 3 อยู่ที่ลานคนเมือง โดย แต่ละจุดมีชาวบ้านทยอยออกมาทำบุญตักบาตรอย่างต่อเนื่อง ส่วนบริเวณลานรวมใจไทสกลมีประชาชนนับหมื่นคนเดินทางมาร่วมในพิธีแห่โคมบัวบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารด้วย ขณะที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ประชาชนหลั่งไหลมานมัสการพระธาตุเชิงชุมอย่างเนืองแน่นเช่นกัน

หนองคายแห่เข้าวัดถือศีล

สำหรับ จ.หนองคาย นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผวจ.หนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกและงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่วัดโพธิ์ชัย โดยมีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การปฏิบัติบูชาทั้งจังหวัด โดยสวมใส่เครื่องแต่งกายสีขาวและรักษาศีล รวมถึงทำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่ามหากุศล การเจริญพระพุทธมนต์ การสวดมนต์ข้ามปี การจัดนิทรรศการด้านพระพุทธศาสนา การอบรมปฏิบัติธรรมของนักเรียนและเยาวชน การเดินวิ่งสมาธิ

ส่วน จ.นครราชสีมา พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานนำเหล่าข้าราชการและประชาชนกว่า 1,000 คน ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุและถวายผ้าป่ามหากุศล โดยพล.อ.เปรมกล่าวว่า ถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่ายกย่องสรรเสริญ หลังประชาชนมาพร้อมเพรียงกันและร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งคณะสงฆ์ ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยกันสืบสานพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาเป็นอุปกรณ์สำคัญของชาติ และขอให้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ

ศรีสะเกษตักบาตรแน่นวัด

ที่ จ.ศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา ผวจ. ศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการ พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อเป็นการทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดหลวง สุมังคลาราม ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ โดยนายประทีปกล่าวว่า การร่วมกันทำบุญครั้งนี้นับเป็นการร่วมกันทำบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ เพราะเป็นการฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เนื่องในวันวิสาขบูชาด้วย

ขณะที่ จ.ขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผวจ.ขอนแก่น นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ประมาณ 1,000 คน ร่วมกันสวมใส่เสื้อผ้าสีขาวและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ 224 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชาและร่วมงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด จากนั้นในช่วงเย็นประกอบพิธีเวียนเทียนและนั่งสมาธิสงบจิตใจ

ส่วนบริเวณสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑล บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.คมนาคม ประกอบพิธีตามโครงการ "ร้อยดวงใจ ร้อยบารมี ร่วมปลูกต้นไม้ฉลองพุทธชยันตี" ก่อนร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัด 100 ต้น

"สุรินทร์"สวดมนต์ 26 วัน

ที่จ.สุรินทร์ นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานกองทุนสนับ สนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ และ 24 องค์กร จัดโครงการ "ธรรมะ ทำมะ 2600 ปี แห่งการตื่น 26 วันเปลี่ยนชีวิต" โดยมีเป้าหมายเชิญชวนให้บุคคล ลด ละ เลิก ปรับเปลี่ยนนิสัยที่เป็นโทษ ทั้งต่อตัวเองและสังคม ในส่วนของเทศบาลฯ ริเริ่มโครงการ 19 ชุมชน 1,999 คน สวดมนต์ 26 วัน โดยรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันสวดมนต์เป็นระยะเวลา 26 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-30 มิ.ย. นอกจากนี้ผู้สนใจยังสามารถตั้งปณิธานทำความดี 9 อย่างเสริมควบคู่กันไปด้วย เช่น สร้างนิสัยที่ดี ทำงานอาสาสมัคร ไม่ดื่มเหล้า ไม่เล่นการพนัน งดสูบบุหรี่ ขยันทำงาน เป็นคนดีของพ่อแม่และครอบครัว ซื่อสัตย์ ขยัน สามัคคี ฯลฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 3 พันกว่าคน จากเดิมที่ตั้งเป้าเพียง 1,999 คน

คุ้มกัน - ทหารติดอาวุธครบมือยืนรักษาความปลอดภัยให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ขณะเวียนเทียนตอนกลางวัน ในวันวิสาขบูชา ที่วัดหลักห้า ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.กาฬสินธุ์ร่วมฉลองพุทธชยันตี

ที่ จ.กาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมประชาชนกว่า 20,000 คน ร่วมตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์กว่า 2,000 รูป ก่อนร่วมถือศีลปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายในการ ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี นอกจากนี้ ตามพุทธสถานและวัดชื่อดังของจังหวัดหลายแห่งเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาร่วมทำบุญ รวมถึงเข้าปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะที่วัดประชานิยม วัดป่าพุทธมงคลหรือวัดพุทธคยา วัดป่ามัชฉิมวาส อ.เมืองกาฬสินธุ์ มีพุทธศาสนิกชนสนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมระยะสั้นจำนวนมาก

เชียงใหม่สรงน้ำพระธาตุ

สำหรับบรรยากาศออกมาทำบุญในภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานงานขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดวงค์เมธา บ้านหนองโขง ม.3 ต.ขุนคง อ.หางดง โดย อบต.ขุนคง ร่วมกับชาวบ้าน สร้างรางไม้สักลงรักปิดทอง เพื่อใช้สำหรับสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งประชาชนบางส่วนนำน้ำมะพร้าวมาสรง ซึ่งถือเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่ จ.พะเยา นายไมตรี อินทุสุต ผวจ. พะเยา พร้อมข้าราชการและประชาชนกว่า 1,000 คน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป บริเวณท่าน้ำริมกว๊านพะเยา หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมืองพะเยา โดยนายไมตรีกล่าวว่า จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชา โดยมีกิจกรรมสำคัญ ทั้งวิชาการวันวิสาขบูชาของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดพะเยา 75 ศูนย์ ซึ่งเน้นเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชาติ กิจกรรมการบรรยายธรรมและประกวดสวดมนต์หมู่ ประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและตั้งองค์ผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี ที่วัดศรีโคมคำ จากนั้นจะเวียนเทียนทางน้ำด้วยการนั่งเรือพายรอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา

"สุโขทัย"ใส่บาตรพระ 2,600 รูป

ขณะที่ จ.สุโขทัย นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผวจ.สุโขทัย พร้อมประชาชนกว่า 5,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์สามเณร 2,600 รูป บริเวณเกาะกลางแผ่นดินรูปหัวใจ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย พร้อมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อระลึกถึงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอน ตลอดทั้งการสืบทอดพระพุทธศาสนา เพื่อให้ปรากฏแก่คนรุ่นหลังและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ที่ จ.พิษณุโลก นายชัยโรจน์ มีแดง ผวจ.พิษณุโลก พร้อมประชาชนนุ่งขาวห่มขาวทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร รวมทั้งยังมีชาวบ้านเดินทางมาร่วมกราบไหว้ขอพรพระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา การแสดงนิทรรศ การพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญซื้อแผ่นทองหล่อพระพุทธชินราช จำลองด้วย

กรุงเก่าแห่ไหว้พระ 9 วัด

ส่วนพุทธศาสนิกชนในภาคกลาง ที่ จ.อ่างทอง นายวิศว ศะศิสมิต ผวจ. อ่างทอง พร้อมข้าราชการและประชาชนกว่า 500 คน ร่วมทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ 85 รูป รอบองค์พระพุทธไสยาสน์ ซึ่งเป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ วัดอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง เนื่องในวันวิสาขบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยทุกคนร่วมกันแต่งชุดขาวและตั้งจิตอธิษฐาน

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ประชาชนพร้อมใจกันแต่งกายชุดขาวและเดินทางไปทำบุญตักบาตรตามวัดต่างๆ อย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะที่วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา พบประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชาวต่างชาติและคนหนุ่มสาวพาลูกหลานมาไหว้พระ ตามโครงการ "ไหว้พระ 9 วัด อยุธยามหามงคล" อาทิ วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล วิหารพระมงคลบพิตร วัดหน้าพระเมรุ วัดศาลาปูน วัดกษัตราธิราช วัดท่าการ้อง วัด พุทไธศวรรย์ และวัดตูม ส่งผลให้การจราจรบางจุดเคลื่อนตัวได้ช้าและติดขัด

ส่วนบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ทุ่งหันตรา ต.หันตรา พระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัด พร้อมด้วยนายวิทยา ผิวผ่อง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นำพระสงฆ์ 209 รูป เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นประกอบพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล พุทธชยันตี 2600 ปี และเวียนเทียนรอบองค์พระประจำชนมวารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ลพบุรี"ร่วมเดิน-วิ่งสมาธิ

ขณะที่ จ.ลพบุรี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขพุทธบูชาเพื่อสุขภาพ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่า ศาลา อ.เมืองลพบุรี โดยมีข้าราชการและประชาชนกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นนายรังสรรค์ สละชีพ นายกเทศ มนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวว่า กิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขพุทธบูชาเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดินและวิ่งให้เป็นที่แพร่หลาย จากนั้นจะร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดหัวช้าง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของชีวิต

ที่ จ.สิงห์บุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผวจ.สิงห์บุรี พร้อมข้าราชการและประชาชนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ 86 รูป ที่วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ.เมืองสิงห์บุรี เนื่องในวันวิสาขบูชา "งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ชาวสิงห์บุรีรวมใจถวายพระพร" จากนั้นร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เพื่อบูชาและระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า และนำพระธรรมคำสอนมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

นครศรีฯแห่ผ้าห่มพระธาตุ

สำหรับบรรยากาศการออกมาทำบุญในภาคใต้ ที่ จ.นครศรีธรรมราช พล.ต. ชนินทร์ อ่อนแก้ว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ นำทหารและประชาชนร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ที่วัดพระมหา ธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรี ธรรมราช โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพุทธศาสนิกชนนุ่งชุดขาวเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม นั่งสมาธิเจริญศีลภาวนา เพื่อระลึกถึงองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแห่ผ้าห่มพระธาตุ ซึ่งเป็น ประเพณีวัฒนธรรมที่ชาว จ.นครศรีธรรม ราช ปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน

ขณะที่ จ.ตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผวจ.ตรัง พร้อมด้วยข้าราชการและประชา ชนกว่า 1,000 คน ร่วมกันทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์สามเณรจากวัดต่างๆ รวม 100 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด จากนั้นเจ้าคณะจังหวัดตรังสวดสัมโมทนียกถา รวมทั้งเดิน วิ่งสมาธิในช่วงค่ำ ก่อนประกอบพิธีเวียนเทียน ที่วัด กะพังสุรินทร์

"ยะลา"เวียนเทียนกลางวัน

ส่วน จ.ยะลา กอ.รมน. ศอ.บต.จ.ยะลา ร่วมกับพุทธสมาคม จ.ยะลา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ยะลา เป็นประธานนำประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร และมีทหารค่อย


COMMENTS {0}Copyright © 2011 http://www.utd-school563.com/

เว็บไซต์ศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์